IL DIALETTO

 

 

 

 

> Il Dialetto > U me Pŕise > E scienze

 

E scienze  -  I ôxélli

  

 

 

Zŕ dai tempi antighi a nóstra uiza a l’č steta abitň da tanti ôxélli rapaci e a s’ha guognu u titulu de “Hieracon” dai gréghi, “Accipitrum insula”, “isola degli sparvieri”, dai rumoni.

Stu farchéttu, in ‘talian “Sparviero”, u l’č próppiu ün de nuiotri, perché u sta fissu chě. U fa u niu in scî erbui e a fömena a fa dai 3 ai 5 öve, grigge, pitechč de maron e ai cue pe 4 o 5 setemaňe. E scciümme en grigge in sciâ scheňa e gianche intu pétu.

Ma in sce st’uiza ghe vive tanti ôxélli, cumme u Farchéttu da Regiňa e otri rapaci. Quande l’č staxun du passu se ne védde próppiu de tütti i culuri.

 

In tempu, deré au buenorxu ch’u l’arova, gh’éa delungu e Balŕine “Ballerine batticoda”, che anňvan ŕ mangiň quéllu che l’arotu u purtova indeföa. Certu che ŕua nu van deré ai mutusappe, ma inte vigne se véddan ancun.

Delungu da famiggia de Passue gh’č u Verdun, u Peturussu, a Cardŕina, u Fanéttu e u Lügarin e tanti otri cumme u Ciaciŕu. Ma u ciü gróssu e u ciü bellu pau só cantu ch’u fa cumpagnia u l’č u merlu, invécce u Cuccu u l’arósce cű só reciammu noiůzu.

In sce l’uiza e turturelle en ormói stansioli e en apröu ŕ pigiň sta deciziun anche i Galétti de morsu, e “Upupe”.

 

Inti stagni poi gh’č de tüttu: Anie, Cirin da stagnu e fiňa quarche Martin Pescatore. Anche l’agun “Cormorano”, u l’ha mézu idea d’afermose chě, e pói gh’č u Berté, a Berta Minore, ch’a ghe niděfiche, a po ‘n óca, in pó ciü piciňa ma teribile, perché a cumbatte cun tütti pe difende u só niu, e i Cavalieri d’Italia, e Garzette, e Avocette, cu in riděculu pittu ch’u va in sciü.

 

 

U Fenicótteru röza

I stagni en ricchi de picin “crostacei”: gritétte e gŕmbai, che věvan in ta bratta e en a mangiansa  ciü buňa pe tanti ôxelétti. Ma quéllu che fa ciü efettu u l’č u Fenicótteru röza.

Sti ôxélli en in pó stroni, perché nu en né óche ne cicógne, anche se s’asuméggian ŕ tütti duě. U bellu ců, cu va dau röza fórte au röza pallidu, u l’č duvüu au fetu che mŕngian tanti gŕmbai rusci che se ciŕman “artemia salina”.

L’č inmüggiu cuiůzu u béccu ch’u l’č granděscimu pâ mezüa da testa, e poi u l’č fetu cumme ‘na scorpa včgia, tüttu dugiŕu perché u ghe serve cumme ‘n pétene sutě, dimmughe ‘na lendeniňa de quélle che se üzova pe sercň i pigöggi. Cun stu strümentu u peténe u fundu du stagnu, l’egua a sgure e in bucca gh’areste tütti i gŕmbai…

U fenicótteru u l’ha fetu a cumporza au Pŕize che nu l’č tanti anni; i végi nu s’aregňrdan che ghe séggian moi steti, ma nuiotri sémmu cuntenti de sta cumpagnia inmüggiu nümeruza e alégra; pecŕu che cantan mň, pňian tanti crói.

 

 

 

 

  

Testi estratti da "DÂ SCÖA... U PŔIZE IN DIRETTA - Scuola elementare Carloforte"  Ed. Grafica del Parteolla

 

 

 

 

Web Site designed and created by R. S.
Hieracon.it - Tutti i diritti riservati.
All rights reserved. Vietata la riproduzione anche parziale.