IL DIALETTO

 

 

 

 

> Il Dialetto > U me Pise > A stria

 

A stria  -  E dnne du Pize

  

 

 

I vgi tabarchin an oxi da travaggiu. Inte stu mddu ha pusciu lascione in pize ancun ci bellu de cumme livan atruvu. Ma sti mmi ha fetu miracculi, perch an acumpagn da dnne che smalto in sc unge se ne dvan ben pcu!

Certu che ste dnne nu stvan cue muen in man.

Inte ch gha da tttu da f, ghuiva lu de gummie pe tegn na c ordin e ntta, a famiggia nmeruza, e delungu amiandu ben au mzu sdu, se nu n gambaloia ghuiva pcu.

 

Pviai dnne! ivan da do diensa ai figi, che primma an tanti, miga cumme ua chan pua de mtte au mundu in figi!

E cun qustu, che tantu i zghi di figi cumme i travaggi di mi ala an in p ordenoi e quande snova lua de ntte i s vest an da bug.

 

 

 

A bg

Ala, zggia, intantu che u miu u la travagi, a dnna a metiva man au cuncun pe f a bg in c o, ancun mgiu, inta vigna, dunde gha ci egua e se puiva destende au su, fiňa in sci miagtta o n sc ramme. Inta vigna se ghanova pau ci p, creghe de fangtti cua rba brtta e se vegniva in c, saia, cua rba prufm de frscu e de su.

 

Se cumensova c f a lesca: egua coda cun drentu in p de snne pigi dai furnlli e feta bug in bellu p. Quande legua a la frida a cuvan cu in canavassu, in pssu de tia de saccu, chala u serviva pe mille zi, e a cacivan intu cuncun cua rba brtta e ghi lascivan ttta ntte.

U giurnu dppu dagghe fret! E sc, perch ala u la n vantu vsse degibu e f bril a giancia, sensa lagittu de lOmino Bianco. Larxentvan, sa la gianca, c turchinttu, o, sa la de c, cua vormarza; a bg destiza a liva in prufmmu chu tiova sci u c.

 

 

 

U pan

Dap vegniva u giurnu du pan.

U crescente u la ben algu inta cuptta, d setemaňa pas. Bezgnova sose prstu pe mpast e mttighe u crescente, dunca u pan u vegniva na rcca.

Intantu cha pasta a salevova, bezgnova asende u furnu E poi do a furma au pan, cxe magari due patattte inta snne e, sa la na buňa giurn, magari n u da galiňa cha raspova d prta, sutta na nastta.

A cuxiňa a se mpiva de cal e de fragransa, se tttu anova ben e u fmai u tiova.

 

Au mezugiurnu, lua de drin, sensa i mmi nu se mangiova, ma, papuntelose u stmagu, e dnne cui figi sacuntentvan de na bella ftta de pan prufmu, cun due fighe scche, na pumattta, due vivtte e n pesin de furmaggiu, segundu a staxun.

Du restu anche i mi mangivan au stssu mddu. Audi che colesterolo nu ghe ne vegniva!

 

P saia metivan in sci fgu na bella pignatta de menestra cui sciixi o cui fax, du pesctti rusti pig inte na scaradda da quarche pescu chu nu riusciva vendai e tccaliccu, a seňa a la feta. Corne ninte, a la in lssu rizervu ai feste.

U duse? In pssu de pan bagnu intu vin, e ringrasi cha nu la vintta.

Fina a seňa, dasbru n lettu; sadurmvan cumme scisci, perch a ntte a la crta e a giun lunga, piňa de travaggiu pesante.

 

  

 

 

  

Testi estratti da "D SCA... U PIZE IN DIRETTA - Scuola elementare Carloforte"  Ed. Grafica del Parteolla

 

 

 

 

Web Site designed and created by R. S.
Hieracon.it - Tutti i diritti riservati.
All rights reserved. Vietata la riproduzione anche parziale.