IL DIALETTO

 

 

 

 

> Il Dialetto > U me Pise > A stria

 

A stria  -  E saliňe

  

 

 

E saliňe na vtta an pigne de vitta, dvan tantu travaggiu ai Tabarchin chanvan so. i mmu visti, inte quarche futugrafia antiga, i muntuin da so e i mmi, cua cuffa n spalla che camalvan I muntuin de so puivan feti de nive.

 

Primma a so a vegniva rascci dai vasche e fvan di picin mgtti. De de l impvan e cuffe, ai caregvan in sc spalle di mmi che, segunda di tempi, o ai purtvan inti muntuin o ai cacivan inti vaguncin; de ch a finva in sce n nastru traspurtat e delungu a finiva pe f in bellu mggiu giancu.

In cangiu de stu travaggiu, che primma fova i cundan, ghe dvan na cartlla, che pi a la na munea cu in pertzu intu mzu. Sulu fin du travaggiu e cartlle vegnvan scang cui din.

 

Stu travaggiu u se fova fin da st e quande civiva se diva. Stannu nu se fa a so mancu pe f e pumote scche. Tanti Tabarchin ivan lcaxun de guogne quarcsa, anche i zuentti che se fvan i din pai vissi.

ua gharestu sulu di feri vgi; en ancun i vgi atressi inrz che se zova quande se travagiova inte saliňe; en cumme tristi, mrti cui mmi e cua s stria.

 

Na votta, pe permtte ai batlli dentr intu can pn careg a so, gha n punte de legnu. Quande n batllu u liva da ntr, du mmi au tivan sci; u batllu, tiu da otri mmi o dai b, u pasova e poi u punte u vegnva rimissu au s pstu.

Quande gente ivan da pas pan o bagnose o inti ciant, ivan daspt che ttta a manvra a fise fina pe pui pas, ma se vedivan che cumensvan tioiu sci, anvan gambe pe f in tempu.

 

ua e saliňe nen ci sfrt; en divent u rgnu di xlli che vvan inte legua e che tanti tristi aman e futgrafan incant. U can de saliňe u l tttu brttu: in sce legua ghe galgge lamtte de Coca Cola, bste de plastica e ttti i tipi de rmenta; invcce e spaltte dai lui, en apru desfose.

 

L ormoi difsile vddighe di figi serc gritte o, cua lenstta, pesc! Ai vgi tempi gha pin, e la fsile che n u ghe cazsse drentu, cun gran divertimentu de ttta cumpagna. Stu can ua u l diventu lormzzu di cantti, e anche cusc u se rende tile.

 

 

 

 

  

Testi estratti da "D SCA... U PIZE IN DIRETTA - Scuola elementare Carloforte"  Ed. Grafica del Parteolla

 

 

 

 

Web Site designed and created by R. S.
Hieracon.it - Tutti i diritti riservati.
All rights reserved. Vietata la riproduzione anche parziale.