IL DIALETTO

 

 

 

> Il Dialetto > U me Pise > A Geografia

 

A geografa  -  Can e stagni

  

 

 

Inta nstra uiza purtrppu nu gh de fiummi, ma sulu picin can che sgran quande cive, e bezgna che cive n bellu po, dunca en sciti che nu ghe p vive mancu i bgetti.

 

U re di can tabarchin u l de segu u Can du Geni. Stu can u l u ci vixin au Pize, infatti u passe pai Funtaňe, dppu avi fetu in bellu sotu dai porte de Rumbu, e u finisce in m intu prtu.

U Can du Geni u lha seguu a stria di Pize, infatti intu 1700 u sguriva ancun unde ua l via XX Settembre cha fa qullangulu prppiu perch u la u camin du can.

Cresciu u pize, anche l u lha duvu spustose der cinta, cha pasova ala de n via Rumma, dunde ua gh via Bruno Danero.  Anche l u dova destrbu, pe qustu primma ghan fetu i punttti suvia e ua lhan cuertu du tttu.

Otri can, mnu famuzi, sun: u can de Gagge, de Pitichddu, u can du Bacciu, qullu du Maciun, de Guidi, da Sepurta e otri.

 

Anche cui stagni smmu inti guoi: o de st en sciti o ghareste gistu qulla stissa degua cha labaste pe foghe vive e sinsie, e cumme pnzan s, po che tggian dichiaru guera sensa che ti ti ne sacci ninte.

I stagni ci grendi sun: u stagnu de Cvinogra, qullu du Sabin, u stagnu da Vivaňa, qullu di Pesctti, che de segu u l u ci cunusciu perch gh dau lau a stradda cha prte ai spiagge.

U stagnu di Pesctti u l stetu bunificu e u laspte de savi che fin u fai, vistu che sta distiza de teren, cusc bellaverta, a fa gua tanti.

 

Anche e saliňe an stagni; en steti orient pe stzu, tantu impurtante pe lecunumia tabarchiňa, fiňa dai primmi tempi, ma ua sun abandun e sai gde i xlli che vvan inte legua, ghe mngian, ghe drman, scirian, certi ghe fan u niu e ntantu fan ci belli sti stagni, perch quande drman in sce na gamba sula, pian de sciue sbuc inte legua so.

 

  

 

 

  

Testi estratti da "D SCA... U PIZE IN DIRETTA - Scuola elementare Carloforte"  Ed. Grafica del Parteolla

 

 

 

 

Web Site designed and created by R. S.
Hieracon.it - Tutti i diritti riservati.
All rights reserved. Vietata la riproduzione anche parziale.