IL DIALETTO

 

 

 

 

> Il Dialetto > U me Pise > A stria

 

A stria  -  Taborca

  

 

 

an parti da Pgi cun tante belle pasciuin intu s c, ma quanden ariv l ghe dvssan arest prppiu m.

Quande, ancun primma de mtte i p n tera, han vistu stuiztta sensa ninte, nu gha mancu derbui pe puise aredus dau codu, crddu che sisan pusciu, fisan turn nder.

Ma nu puivan! Ala sen aregg e mneghe, cumme du restu ivan delungu fetu anche Pgi, e se sun missi travagi.

 

Da buin Zenixi han fetu primma e cse ci impurtanti: han scavu i pussi pavi legua da bive, han fetu u Frte prppiu  in sci briccu ci etu pe puise difende mgiu e drentu ghan turnu f in bellu scisternun, poi shan fetu e ch e a gxa dedic San Giacomo. Inta gxa de Taborca, gha anche na stattua de SantAnna, che ua a l inta gxa de San Corlu au Pize, perch quande se nen vegni via, se lhan purt apru.

I Pgin che stvan Taborca, de maniman che pasova u tempu, han fetu de qullu scggiu in pstu unde se stova prppiu ben.

U tempu u l pasu e en divent Tabarchin, ma cuntinuvan cunsider Pgi a s tera.

 

E cse anvan ben: u cuolu u gha abrttiu, a psca a la abundante, i Trchi, l dau lau, nu destrbvan guai e a pupulasiun de luizttu a lmentova delungu. San feti in picin paradizu.

Poi, tttasmme, vers a fin du 1600, e cse han cumensu an m: u cuolu u sa areu, i Trchi atacvan e borche di pescui e gharobvan tttu, luiza a la divent trppu piciňa pe ttta sta pupulasiun. Pe strtima raxun ivan duvu pruib i spuzalissi e i zni, che suivan f na famiggia, se nivan dan.

 

Cusc i Tabarchin han cumensu pens che l nu ghe puivan ci st: bezgnova serc n otru pstu dunde pui vive in poxe.

In gruppu u lanetu in sce luiza de San Paolo, in Spagna, vixin Alicante e lhan batez Nueva Tabarca. U gruppu ci grssu u l anetu versu a Sardegna e u lha fundu Carlufrte e poi Cdesdda.

 

  

  

 

 

  

Testi estratti da "D SCA... U PIZE IN DIRETTA - Scuola elementare Carloforte"  Ed. Grafica del Parteolla

 

 

 

 

Web Site designed and created by R. S.
Hieracon.it - Tutti i diritti riservati.
All rights reserved. Vietata la riproduzione anche parziale.